Príspevky

Obraz
Z výkladu stodevätnásteho žalmu od svätého biskupa Ambróza (Nn. 12. 13-14: CSEL 62, 258-259) Boží chrám je svätý a ním ste vy „Ja a Otec prídeme a urobíme si uňho príbytok.“  (porov.  Jn 14,23 )  Nech je tvoja brána otvorená tomu, ktorý prichádza. Otvor svoju dušu, otvor vnútro  svojej  mysle.... https://www.youtube.com/watch?v=6YGAvwzTlmk https://www.youtube.com/watch?v=-ItCwqUvNeg https://www.youtube.com/watch?v=vTE444dINr4  
Obraz
 Nádej, Nádejka sa volá moja dcéra ... Syn by sa mal volať Nežný alebo Revolucionár,  skoro sa narodil 17. novembra:-)
Obraz
Dom Ivana Jarinu, autora našej rekonštrukcie.  
Obraz
  „Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov.“  ( Ž 103,10 )  Veď sme synovia. Ako to dokážeme? Zomrel za nás Jediný, aby nezostal sám. Nechcel byť sám ten, ktorý sám zomrel. Jediný Boží Syn urobil totiž mnohých Božími synmi. Svojou krvou si kúpil bratov, zavrhnutý ich odporúčal, predaný vykúpil, zneuctený povýšil, zabitý oživil.
Obraz
   Staré gate (stargate) V posledný deň sviatkov Ježiš zvolal: Ak niekto verí vo mňa, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.  *  To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Aleluja. Kto je smädný, nech príde a nech pije a z jeho vnútra potečú živé vody.  *  To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Aleluja. Zaťovi som staré gate, ako pamiatku na jeho starostlivú maminku,  znovu oprala a zarámovala a máme obraz: ,,stargate,,. Z traktátu svätého biskupa Bazila Veľkého O Duchu Svätom (Cap. 9, 22-23: PG 32, 107-110) Pôsobenie Ducha Svätého Kto by nezbystril pozornosť a nepozdvihol svoje myšlienky až k najvyššiemu bytiu, keď počuje rôzne názvy Ducha? Veď sa nazýva Duchom Božím  (porov.  1Kor 3,16 )  a Duchom pravdy, ktorý vychádza z Otca  (porov.  Jn 15,26 ) : Duch silný  (porov.  Ž 51,12  [LXX]) , Duch, ktorý riadi  (porov.  Ž 51,14  [LXX]) . Jeho vlastné a osobitné meno je Duch Svätý  (porov.  Ž 51,13  [LXX]) . Na neho sa obracia všetko, čo potrebuj
Obraz
Existujú dva druhy bolesti: bolesť, ktorá bolí a bolesť, ktorá mení Z Listu Diognetovi (Nn. 5-6: Funk 1, 317-321) Kresťania vo svete Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí ani krajom, ani rečou, ani spôsobom života. Lebo neobývajú vlastné mestá, nepoužívajú nijakú osobitú reč, ani nežijú nejakým nápadným životom. Toto učenie nevynašli oni dajakým rozumovaním alebo úsilím bádavých ľudí, ani nehája ľudskú náuku, ako niektorí. Obývajú aj grécke, aj barbarské mestá, podľa toho, ako komu určil osud. V obliekaní a strave, ako aj v ostatných oblastiach života sa držia domorodých obyčají, no ukazujú obdivuhodný, ba podľa všeobecnej mienky až neuveriteľný životný postoj. Bývajú vo svojej vlasti, ale ako cudzinci. Všetko majú s ostatnými spoločné ako občania, a všetko znášajú ako prišelci  (porov.  1Pt 2,11 ) . Každá cudzia krajina je ich vlasťou, a každá vlasť cudzinou. Ženia sa ako ostatní a plodia deti, ale nemluvňatá neodhadzujú. Stôl majú spoločný, ale lôžko nie. Sú v tele, ale nežijú podľa
Obraz
  25